– BSS FCS 966 DUAL 30 BAND EQUALIZER
– Drawmer DS 201 Gate
– Drawmer DL 241 Compressor
– Lexicon PCM 70 Multieffekt
– Yamaha SPX 990 Multieffektgerät
– Yamaha D5000 Delay
– Lexicon PCM 91 Multieffekt